Czarne Wielkie – działka 1,4ha, 1km od jeziora Komorze

Cena: 69 000 zł
Powierzchnia: 14009 m2
Gmina: Czaplinek
Miejscowość: Czarne Wielkie
Pierwsza wpłata: 10%
Okres spłaty: 6 lat
Rata miesięczna: 862,5 zł
Zapytaj o ofertę
505 929 342Bez zaświadczeń

nie sprawdzamy zdolności kredytowej

Zabezpieczenie

tylko w hipotece

Własność

zostajesz właścicielem zaraz po wpłacie 10%
Opis szczegółowy:
DZIAŁKA O POW. 1,4009 HA, POŁOŻONA OK. 1 KM OD JEZIORA KOMORZE. 
 

Działka bardzo ładnie położona przy drodze asfaltowej, w pobliżu zabudowań mieszkalnych oraz jezior: Dołgie Wielkie, Sikory Małe, Sikory Duże, Komorze oraz Drawskie.

Działka sprzedawana jest wraz Z UDZIAŁEM W DZIAŁCE Z DOSTĘPEM DO JEZIORA KOMORZE. 
 
Media: 
– prąd – przy zabudowaniach;
– woda – wodociąg w działce  w części przy drodze.
 
Aktualnie gmina Czaplinek nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego
W decyzji ustalono (m. in.): 
– wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie może przekroczyć 10%;
– liczba kondygnacji nadziemnych – 2, w tym poddasze użytkowe;
– dopuszcza się lokalizację piwnic;
– teren powierzchni biologicznie czynnej nie może być niższy niż 70% powierzchni działki;
– szerokość elewacji frontowej projektowanego budynku nie może przekraczyć 15 m (tolerancja 20%);
– wysokość elewacji fontowej projektowanego budynku liczona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku, do okapu dachu, musi mieścić się w przedziale od 2,5 m do 4,5 m;
– wysokość do kalenicy dachu projektowanego budynku nie może przekraczyć 9 m;
– dach budynku należy projektować jako dwuspadowy o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci dachu, mieszczących się w przedziale od 35 do 45 stopni;
– przewidziana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego, w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu “Pojezierze Drawskie” i w obszarze objętym ochroną z zakresu “Natura 2000 – Jeziora Czaplineckie i Ostoja Drawska”; 
– zaopatrzenie w wodę – przyłączem do sieci wodociągowej, alternatywnie z własnego ujęcia – studnia o głębokości do 99 m;
-odprowadzanie ścieków bytowych – do bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne.
 
Klasy gruntów: RIVa, RIVb, RV, N – niewielki obszar ok. 500 m2.
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.
 
Wymiary działki – ok. 55 x 250m.
 
Dojazd: dogodny dojazd asfaltem – przy drodze z Sikor do Czarnego Wielkiego.
 
Działka
Powierzchnia
Klasy gruntów
Wymiary
Cena
Rata/msc
Dostępność
ostatnia
14009 m2
RIVa, RIVb, RV, N – niewielki obszar ok. 500 m2
ok. 55 x 250m.
69 000 zł
862,5 zł
Rezerwacja