Działka budowlana na wsi, 60 km do morza i Mielna

Cena: 49 000
Powierzchnia: 950 m2
Gmina: Barwice
Miejscowość: Białowąs
Pierwsza wpłata: 10%
Okres spłaty: do 5 lat
Rata miesięczna: 735 zł
Zapytaj o ofertę
605 333 359Bez zaświadczeń

nie sprawdzamy zdolności kredytowej

Zabezpieczenie

tylko w hipotece

Własność

zostajesz właścicielem zaraz po wpłacie 10%
Opis szczegółowy:
Działka nr 15/15 w miejscowości Białowąs gm. Barwice
Zalety działki:
– w niewielkiej wsi w jej centrum z dobrą komunikacją,
– w pobliżu dużych obszarów leśnych,
– uzbrojone w media,
– decyzja o warunkach zabudowy pozwalająca na budowę domu jednorodzinnego. 

 
W decyzji o warunkach zabudowy określono m.in.:
– powierzchnia zabudowy – do 180,0 m2
– wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niz 40%
powierzchni terenu wyznaczonego w części graficznej decyzji liniami
rozgraniczającymi,

– liczba kondygnacji nadziemnych – maksymalnie 2 – w tym poddasze użytkowe,
– szerokość elewacji frontowej budynku –  do 15,0 m (tolerancja 20%),
– wysokość elewacji frontowej budynku liczona od poziomu terenu przy wejsciu głównym do budynku, do okapu dachu musi mieścić się w przedziale od 2,5m do 5,0m,

– dach budynku należy projektować jako dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia głównej połaci dachu, mieszczących sie w przedziale od 5o do 45o,
– wysokość do kalenicy dachu projektowanego budynku – nie może przekroczyć 10,0 m,

– zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,

– stanowiska postojowe – minimum 1 stanowisko postojowe,
– warunki w zakresie infrastruktury technicznej:
 – zjazd z drogi publicznej na działce nr 16,
– zaopatrzenie w energię elektryczną – zaprojektowanych przyłączy do sieci elektroenergetycznej,

– zaopatrzenie w wodę – przyłączem do sieci wodociągowej,

– odprowadzenie ścieków bytowych – przyłączem do sieci kanalizacyjnej,
– zapotrzebowanie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na paliwach takich jak gaz, energia elektryczna, olej; alternatywnie – zastosowanie systemu grzewczego  z wykorzystaniem żródeł energii odnawialnej w postaci kolektorów słonecznych, pomp itp.; dopuszcza sie stosowanie wysokosprawnych kotłów na paliwo stałe stosujące technologię zapewniającą minimalne wskaźniki emisji gazów i pyłów.,
 
Media: sieć energetyczna , kanalizacyjna , telefoniczna jest w granicach działki; sieć wodociągowa w drodze;
 
Klasy gruntów: grunty rolne RVI;
Przed wybudowaniem budynków działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.
 
W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się teren zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej.
Bardzo dobre warunki do zamieszkania i wypoczynku dla osób ceniących rytm życia na wsi.
 
Odległość:
– ok. 16 km od Tychowa;
– ok. 7,6 km od Łeknicy;

– ok. 11 km od Bawice.
– ok. 62 km od Bałtyku (Mielno);

Działka
Powierzchnia
Klasy gruntów
Cena
Rata/msc
Dostępność
15/15
950 m2
49 000
735 zł
Dostępna