Działka na sprzedaż – Smokęcino

Cena: 79 000
Powierzchnia: 3977m2
Gmina: Gryfice.
Miejscowość: Smokęcino
Pierwsza wpłata: 10%
Okres spłaty: do 5 lat
Rata miesięczna: 1035 zł
Zapytaj o ofertę
605 333 359Bez zaświadczeń

nie sprawdzamy zdolności kredytowej

Zabezpieczenie

tylko w hipotece

Własność

zostajesz właścicielem zaraz po wpłacie 10%
Opis szczegółowy:
Działka nr 152/1 w miejscowości Smęcino gm. Bojce powiat Gryfice.
Zalety działki:
– położona ok 35 km od Kołobrzegu,
– nad pięknym i urokliwym rozlewiskiem, 
– w niewielkiej wsi,
– w pobliżu rozległego kompleksu leśnego,

– decyzja o warunkach zabudowy pozwalająca na budowę domu jednorodzinnego. 

 
W decyzji o warunkach zabudowy określono m.in.:
długość elewacji frontowej: określa się długość elewacji frontowej budynku do 15,00 m,
wysokość główniej elewacji frontowej – określa się wysokość głównej elewacji frontowej budynku na 1,5 kondygnacji naziemnej (parter + poddasze użytkowe),
geometria dachu: dach dwu- lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35o do 45o, wysokość kalenicy – max. 9,00 m od terenu przyległego,
warunki obsługi komunikacji: dostęp do działki nr 152/1 poprzez projektowany zjazd z drogi wojewódzkiej nr 105 (dz. nr 136/1 dr poprzez nieruchomość drogową – dz. nr 151/2 dr,
– szczegółową lokalizację zjazdu oraz warunki techniczne należy uzgodnić z zarządcą drogi (ZZDW w Koszalinie),
– należy zapewnić miejsca parkingowe do obsługi funkcji mieszkalnej na terenie własnej działki,
– warunki w zakresie infrastruktury technicznej:
kanalizacja – odprowadzenie ścieków socjalno – bytowych do przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika szczelnego,
woda – na warunkach technicznych przyłączenia określonych przez Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych, ul. 700-lecia 14, 72-200 Nowogard,
energia elektryczna – na warunkach technicznych przyłączenia określonych przez ENEA,
gaz – brak sieci. Dopuszcza się możliwość budowy zbiornika na gaz płynny z przyłączeniem do projektowanego budynku,
 
Klasy gruntów: grunty rolne RIVb – 0,2267 ha, PsIV – 0,0635 ha, PsV – 0,0285 ha, ŁIV – 0,0790 ha;
Wyznaczone linie rozgraniczające teren inwestycji obejmują część w/w działki o pow. ca. 0,0800 ha użytku klasy RIVb. Granice zainwestowanie wyznaczono na kopii mapy stanowiącej załącznik graficzny do decyzji o w.z. (mapka przedstawiona jest w zdjęciach przy ofercie).
Przed wybudowaniem budynków działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.
 
W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się teren zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej i kompleksy leśne.

Teren działki jest lekko pochylony w stronę południową, działka częściowo użytkowana jest jako ogródek, częściowo porośnięta roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi zadrzewieniami i zakrzaczeniami. Część działki stanowi fragment większego przepięknego rozlewiska – jest to miejsce bytowe dla ptaków wodnych i innej fauny i flory.

Wszystkie ww ustalenia, stan rzeczywisty i brak w okolicy wielkiego przemysłu stwarza idealne warunki do zamieszkania i wypoczynku.
Dojazd: z drogi asfaltowej zapewniona jest nieograniczona w czasie i bezpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę 152/2 na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników działki nr 152/1 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
Działka
Powierzchnia
Klasy gruntów
Cena
Rata/msc
Dostępność
152,1
3977 m2
79 000
1035
Rezerwacja