Działki budowlane, Parsęcko gmina Szczecinek

Cena: 64 000 zł
Powierzchnia: 700m2-2700m2
Gmina: Szczecinek
Miejscowość: Tarnina
Pierwsza wpłata: 10%
Okres spłaty: 5 lat
Rata miesięczna: 885 zł
Zapytaj o ofertę
605 333 359Bez zaświadczeń

nie sprawdzamy zdolności kredytowej

Zabezpieczenie

tylko w hipotece

Własność

zostajesz właścicielem zaraz po wpłacie 10%
Opis szczegółowy:
Oferujemy do sprzedaży kompleks działek budowlanych, położony tuż za granicą administracyjną Szczecinka, w m. Tarnina, obręb Parsęcko, gm. Szczecinek.
 
Działki o pow. od 700 m2 do 2773 m2, każda w cenie 53 000 zł.
 
Teren lekko pagórkowaty.
 
Dojazd do kompleksu drogą gruntową gminną, na terenie kompleksu drogami wewnętrznymi (do wykonania).
 
Klasy gruntów: grunty orne RIVb, RV, RVI; łąki trwałe ŁIV, ŁV.
Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.
 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek, działki oznaczone są symbolami 44MN,U; 45MN,U; 46MN,U; 47MN,U i 49MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej. 
Dla wyżej wymienionych terenów ustala się (m .in.):
1. przeznaczenie podstawowe terenów – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmujące powyżej 50% powierzchni całkowitej budynków na działce budowlanej;
2. przeznaczenie uzupełniające – tereny zabudowy usługowej obejmujące poniżej 50% powierzchni całkowitej budynków na działce budowlanej; dopuszcza się budowę budynków usługowych jako obiektów wolnostojących lub realizowanie lokali użytkowych wbudowanych w budynki mieszkalno-usługowe;
3. zagospodarowanie terenów i kształtowanie zabudowy:
  • a. wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe), nie wyżej niż 10,5m;
  • b. geometria dachów – pochyłe, płaskie;
  • c. nachylenie połaci dachowych pochyłych – od 25 do 45 stopni;
  • d. powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej;
  • e. powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 50% powierzchni działki budowlanej;
  • f. wskaźnik intensywności zabudowy – 0,05 do 0,9.
Ustala się pokrycie dachów pochyłych dachówką ceramiczną, betonową, innym materiałem dachówkopodobnym w odcieniach czerwieni, brązu, antracytu i czerni, lub szlachetną blachą płaską (miedzianą lub cynkowo-tytanową).
W zakresie sieci wodociągowej – z sieci; do czasu realizacji sieci, dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych.
W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej – z sieci; do czasu realizacji sieci, dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych. W przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, dopuszcza się odprowadzenie ścieków do przydomowych oczyszczalni.
 
Dokładne powierzchnie działek dostępne w zdjęciach.
Działka
Powierzchnia
Klasy gruntów
Cena
Rata/msc
Dostępność
nr 1 - 285/23
705 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 2 -285/26
786 m2
-
-
Sprzedana
nr 3 -285/31
701 m2
64 000 zł
940 zł
Rezerwacja
nr 4 - 285/34
702 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 5 - 285/35
700 m2
-
-
Rezerwacja
nr 6 - 285/51
703 m2
64 000 zł
940 zł
Rezerwacja
nr 7 - 285/52
701 m2
64 000 zł
940 zł
Rezerwacja
nr 8 - 285/53
703 m2
64 000 zł
940 zł
Rezerwacja
nr 9 - 285/59
795 m2
64 000 zł
940 zł
Rezerwacja
nr 10 - 285/60
794 m2
64 000 zł
940 zł
Rezerwacja
nr 11 - 284/9
732 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 12 - 284/10
786 m2
64 000 zł
940 zł
Rezerwacja
nr 13 - 284/11
723 m2
64 000 zł
940 zł
Rezerwacja
nr 14 - 284/12
777 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 15 - 284/13
1091 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 16 - 284/14
927 m2
64 000 zł
940 zł
Rezerwacja
nr 17 - 284/15
836 m2
64 000 zł
940 zł
Rezerwacja
nr 18 - 285/28
1124 m2
-
-
Sprzedana
nr 19 - 285/29
795 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 20 - 285/30
784 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 21 - 285/43
765 m2
64 000 zł
940 zł
Rezerwacja
nr 22 - 285/37
709 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 23 - 285/38
892 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 24 - 285/39
908 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 25 - 285/40
773 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 26 - 285/42
787 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 27 - 285/41
724 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 28 - 285/54
908 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 29 - 285/55
721 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 30 - 285/56
707 m2
-
-
Sprzedana
nr 31 - 285/57
707 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 32 - 285/62
718 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 33 - 285/63
794 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 34 - 285/64
755 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 35 - 285/65
883 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 36 - 285/66
754 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 37 - 285/67
919 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 38 - 285/68
1220 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 39 - 285/69
984 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 40 - 288/23
997 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 41 - 288/24
834 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 42 - 288/25
798 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 43 - 288/26
764 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 44 - 288/19
951 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 45 - 288/20
802 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 46 - 288/21
803 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 47 - 288/22
770 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 48 - 288/14
778 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 49 - 288/15
771 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 50 - 288/16
765 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 51 - 288/17
736 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 52 - 284/21
704 m2
64 000 zł
940 zł
Rezerwacja
nr 53 - 284/22
771 m2
64 000 zł
940 zł
Rezerwacja
nr 54 - 284/23
758 m2
64 000 zł
940 zł
Rezerwacja
nr 55 - 284/24
725 m2
64 000 zł
940 zł
Rezerwacja
nr 56 - 284/25
723 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 57 - 284/26
750 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 58 - 285/80
701 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 59 - 285/81
727 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 60 - 285/82
725 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 61 - 285/83
720 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 62 - 285/84
716 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 63 - 285/85
711 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 64 - 285/86
707 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 65 - 285/87
702 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 66 - 285/88
728 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 67 - 285/89
703 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 68 - 285/90
704 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 69 - 285/95
791 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 70 - 285/96
783 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 71 - 285/97
780 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 72 - 285/98
772 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 73 - 285/104
750 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 74 - 285/105
744 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 75 - 285/101
734 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 76 - 285/100
765 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 77 - 285/93
742 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 78 - 285/92
742 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 79 - 285/91
743 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 80 - 285/79
791 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 81 - 285/78
1592 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 82 - 285/77
1185 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 83 - 285/76
1163 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 84 - 285/75
1193 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 85 - 285/74
786 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 86 - 285/73
782 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 87 - 285/70
1242 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 88 - 285/71
1282 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 89 - 285/72
1681 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 90 - 288/32
1305 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 91 - 288/31
1568 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 92 - 288/33
2773 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 93 - 288/28
1138 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 94 - 288/27
1155 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 95 - 288/30
2581 m2
64 000 zł
940 zł
Dostępna
nr 96 - 284/18
781 m2
-
-
Sprzedana
nr 97 - 284/19
780 m2
-
-
Sprzedana
nr 98 - 285/32
701 m2
64 000 zł
940 zł
Rezerwacja
nr 99 -285/49
706 m2
64 000 zł
940 zł
Rezerwacja
nr 100 - 284/17
817 m2
64 000 zł
940 zł
Rezerwacja
nr 101 - 284/20
768 m2
64 000 zł
940 zł
Rezerwacja
nr 102 - 285/24
720 m2
64 000 zł
940 zł
Sprzedana
nr 103 - 285/25
791 m2
64 000 zł
940 zł
Rezerwacja
nr 104 - 285/33
701 m2
64 000 zł
940 zł
Rezerwacja
nr 105 - 285/50
709 m2
64 000 zł
940 zł
Rezerwacja