Działki na skraju wsi – Krytno

Cena: 44 900
Powierzchnia: 3000m2
Gmina: Polanów
Miejscowość: Krytno
Pierwsza wpłata: 10%
Okres spłaty:
Rata miesięczna: 673,5
Zapytaj o ofertę
605 333 359Bez zaświadczeń

nie sprawdzamy zdolności kredytowej

Zabezpieczenie

tylko w hipotece

Własność

zostajesz właścicielem zaraz po wpłacie 10%
Opis szczegółowy:
DZIAŁKI POŁOŻONE NA SKRAJU WSI, W POBLIŻU LASU.
KRYTNO GM. POLANÓW.
 
Oferujemy do sprzedaży działki położone w obr. Krytno gm. Polanów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie, na skraju wsi, w pobliżu lasu.
Teren działek równy, porośnięty trawą.
Najbliższe zabudowania – domy mieszkalne – znajdują się ok. 100 m od działek.
Las – duży kompleks leśny – zaczyna się w sąsiedztwie działek.
 
Na terenie działek nie ma obowiązujacego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone zostały jako grunt rolny, w obrębie działek znajdują się obiekty archeologiczne zaliczane lub wnioskowane do zaliczenia do strefy ochrony WIII.
Dla działek nr 58/5 i 58/8 zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy – budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
W decyzjach ustalono (m. in):
– wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: do 10%;
– szerokość elewacji frontowej: do 18 m;
– wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (do gzymsu, attyki lub okapu): do 4 m;
– wysokość zabudowy (do najwyżej położonej części kalenicy lub atttki): do 9 m;
– układ połaci: dwu- lub wielospadowy o równych kątach pochylenia połaci dachowych;
 kąt nachylenia połaci: od 30 do 45 stopni, z jednakowym nachyleniem połaci głównych;
– powierzchnia biologicznie czynna: min. 50% powierzchni działki;
– energia elektryczna – zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci;
– woda – z indywidualnego ujęcia wody, docelowo z sieci wodociągu gminnego;
– odprowadzenie ścieków – do zbiornika bezodpływowego lub biologicznej oczyszczalni ścieków, docelowo do sieci kanalizacyjnej.
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.
 
Media:
– prąd – przy najbliższych zabudowaniach, ok. 100 m od działek;
– wodociąg – ok. 250 m od działek.
 
Dojazd drogą polną, ok. 120 m od drogi asfaltowej.
 
Powierzchnie, wymiary, klasy gruntów i ceny działek:
– działka nr 58/2, pow. 3006 m2, ok. 35m x 84m, grunty orne RV, cena 44 900 zł;
– działka nr 58/3, pow. 3009 m2, ok. 41m x 75m, grunty orne RV, cena 44 900 zł;
– działka nr 58/4, pow. 3004 m2, ok. 47m x 65m, grunty orne RV, RVI, cena 44 900 zł;
– działka nr 58/5, pow. 3014 m2, ok. 45m x 66m, grunty orne RV, RVI, cena 44 900 zł;
– działka nr 58/6, pow. 3030 m2, ok. 45m x 66m, grunty orne RVI, cena 44 900 zł;
– działka nr 58/7, pow. 3018 m2, ok. 31m x 95m, grunty orne RV, RVI, cena 44 900 zł;
– działka nr 58/8, pow. 3016 m2, ok. 32m x 93m, grunty orne RV, cena 44 900 zł.
 
Odległości:
– Koszalin ok. 20 km,
– Polanów ok. 10 km,
– Morze Bałtyckie ok. 30 km.
Działka
Powierzchnia
Klasy gruntów
Wymiary
Cena
Rata/msc
Dostępność
58/2
3006 m2
grunty orne RV
35m x 84m
44 900
673,5
Dostępna
58/3
3009 m2
grunty orne RV
41m x 75m
44 900
673,5
Dostępna
58/4
3004 m2
grunty orne RV,RVI
47m x 65m
44 900
673,5
Dostępna
58/5
3014 m2
grunty orne RV, RVI
45m x 66m
44 900
673,5
Dostępna
58/6
3030 m2
grunty orne RVI
45m x 66m
44 900
673,5
Dostępna
58/7
3018 m2
grunty orne RV,RVI
31m x 95m
44 900
673,5
Dostępna
58/8
3016 m2
grunty orne RV
32m x 93m
44 900
673,5
Dostępna