Działki w Mieszałkach, gmina Grzmiąca

Cena: 29 900 zł
Powierzchnia: 3000 m2
Gmina: Grzmiąca
Miejscowość: Michałki
Pierwsza wpłata: 10%
Okres spłaty: 5 lat
Rata miesięczna: 448
Zapytaj o ofertę
605 333 359Bez zaświadczeń

nie sprawdzamy zdolności kredytowej

Zabezpieczenie

tylko w hipotece

Własność

zostajesz właścicielem zaraz po wpłacie 10%
Opis szczegółowy:
Oferujemy do sprzedaży działki położone w obrębie geodezyjnym Mieszałki. Działki w całości są porośnięte trawą.
 
Powierzchnie, orientacyjne wymiary, klasy gruntów i ceny działek:
– działka nr 122 o pow. 2300 m2, długość ok. 120 m. szerokość ok. 41 m., klasy gruntów: RIVa, S-RV – cena 29 900 zł;
– działka nr 123/1 o pow. 2100 m2, długość ok. 67 m. szerokość ok. 35 m., klasy gruntów: RV, PsIV – cena 29 900 zł;
– działka nr 123/2 o pow. 2200 m2, długość ok. 89 m. szerokość ok. 27 m., klasy gruntów: RIVa, ŁIV, N – cena 29 900 zł;
– działka nr 124/7 o pow. 3000 m2, długość ok. 47m. szerokość ok. 61 m., klasy gruntów: RIVa – cena 29 900 zł.
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.
 
Aktualnie gmina Grzmiąca nie posiada na danym terenie uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są jako:
– działka nr 122 – grunty orne, użytki zielone;
– działka nr 123/1 – MN – tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności;
– działka nr 123/2 – grunty orne, użytki zielone, lasy i zadrzewienia;
– działka nr 124/7 – grunty orne. 
Dla powyższych działek zostały złożone wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
 
Działki położone są w obszarze Natura 2000 – obszary ptasie “Ostoja Drawska”.
 
Dojazd drogą gruntową.
Działka
Powierzchnia
Klasy gruntów
Wymiary
Cena
Rata/msc
Dostępność
nr 122
2300 m2
RIVa, S-RV
120 m x 41 m
29 900 zł
448 zł
Dostępna
nr 123/1
2100 m2
RV, PsIV
67m x 35m
29 900 zł
448 zł
Dostępna
nr 123/2
2200 m2
RIVa, ŁIV, N
89m x 27m
29 900 zł
448 zł
Dostępna
nr 123/7
3000 m2
RIVa
47m x 61m
29 900 zł
448 zł
Dostępna