Knyki – działka 1,96 ha z warunkami zabudowy

Cena: 89 000 zł
Powierzchnia: 19600 m2
Gmina: Barwice
Miejscowość: Knyki
Pierwsza wpłata: 10%
Okres spłaty: 6 lat
Rata miesięczna: 1112,5 zł
Zapytaj o ofertę
605 333 359Bez zaświadczeń

nie sprawdzamy zdolności kredytowej

Zabezpieczenie

tylko w hipotece

Własność

zostajesz właścicielem zaraz po wpłacie 10%
Opis szczegółowy:
DZIAŁKA O POW. 1,96 HA Z WYDANĄ DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY, 
KNYKI GM. BARWICE. 
Działka położona przy drodze asfaltowej, przy sąsiednich zabudowaniach mieszkalnych, we wsi Knyki, w której zabudowa ma charakter rozproszony. 
Teren lekko pagórkowaty, utrzymany w dobrej kulturze rolnej. 
Przez działkę przebiega linia średniego napięcia. 
Część działki stanowi łąka granicząca z rowem wodnym, co stwarza możliwość zagospodarowania tej części terenu np. na staw.
 
Aktualnie na danym terenie gmina Barwice nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako tereny łąk, pastwisk, w części tereny upraw polowych.
 
W decyzji ustalono następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (m. in.): 
a) linię zabudowy dla planowanego zamierzenia, ustala się, jako nieprzekraczalną zgodnie z częścią graficzną decyzji; 
b) wielkość powierzchni nowej zabudowy nie przekroczy 170 m2; 
c) wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 50% powierzchni terenu wyznaczonego w części graficznej decyzji liniami rozgraniczającymi; 
d) liczba kondygnacji nadziemnych – maksymalnie 2 – w tym poddasze użytkowe; 
e) szerokość elewacji frontowej projektowanych budynków nie może przekroczyć 12 metrów; 
f) wysokość elewacji frontowej budynków liczona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku, do okapu dachu musi mieścić się w przedziale od 2,5m do 4,5m; 
g) dachy budynków należy projektować, jako wielospadowe o kątach nachylenia głównych połaci dachu, mieszczących się w przedziale od 25 st. do 45 st.; 
h) wysokość do kalenicy dachu projektowanych budynków – nie może przekroczyć 9m.; 
i) parametry urządzeń budowlanych określają przepisy odrębne; 
j) zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 
Działka znajduje się na obszarze Natura 2000 – obszary siedliskowe – Dorzecze Parsęty.
 
Media:
– wodociąg z sieci – przebiega przez działkę w części przy drodze,
– prąd – przy sąsiednich zabudowaniach.
 
Klasy gruntów: łąki trwałe ŁIV, grunty rolne RIVb, rowy WŁIV.

Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.Dojazd drogą asfaltową.

Działka
Powierzchnia
Klasy gruntów
Cena
Rata/msc
Dostępność
ostatnia
19600 m2
89 000 m2
1112,5 zł
Dostępna