Krosino – działka budowlana na wsi, 60 km do morza i Mielna

Cena: 39 000
Powierzchnia: 900 m2
Gmina: Barwice
Miejscowość: Grzmiąca
Pierwsza wpłata: 10%
Okres spłaty: do 5 lat
Rata miesięczna: 585 zł
Zapytaj o ofertę
605 333 359Bez zaświadczeń

nie sprawdzamy zdolności kredytowej

Zabezpieczenie

tylko w hipotece

Własność

zostajesz właścicielem zaraz po wpłacie 10%
Opis szczegółowy:
Działka nr 248/3 w miejscowości Krosino gm. Grzmiąca
Zalety działki:
– na kolonii wsi z dobrą komunikacją,
– w pobliżu dużych obszarów leśnych,
– przez działkę przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna, energia napowietrzna;
– decyzja o warunkach zabudowy pozwalająca na budowę domu jednorodzinnego.

 
W decyzji o warunkach zabudowy określono m.in.:
– powierzchnia zabudowy – do 180,0 m2
– szerokość elewacji frontowej budynku –  do 15,0 m,
– wysokość górnej elewacji frontowej budynku, do okapu lub gzymsu – do 4,5 m,
– wysokość budynku od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu – do 8,0 m,
– maksymalna liczba kondygnacji budynku – II nadziemne,
– dopuszcza się możliwość realizacji poddasza użytkowego, – ograniczyć do minimum zabudowę działki pozostawiając co najmniej 30 % powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej,
– geometria dachu budynku dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 10o do 45o,
– pokrycie dachu inwestycji dachówką bitumiczną, tynkiem wodoodpornym, blachą, blachodachówką, blachą trapezową, płytą warstwową, płytą falistą, papą lub materiałem dachówkopodobnym w stonowanej kolorystyce, nawiązującej do kolorystyki pokryć dachowych budynków zlokalizowanych na działkach sąsiednich,
– stanowiska postojowe – minimum 1 stanowisko postojowe,
– warunki w zakresie infrastruktury technicznej:
– zaopatrzenie w energię eklektyczną – z projektowanych przyłączy do sieci elektroenergetycznej,
– zapotrzebowanie na energię cieplną – z indywidualnych źródeł ciepła,
– zaopatrzenie w wodę – z projektowanych przyłączy do sieci wodociągowej,
– odprowadzenie ścieków bytowych – do szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe. Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . W aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grzmiąca działka przeznaczona jest jako MN – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności – podstawowe przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i siedliska rolne wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; dopuszcza się lokalizację usług oraz ograniczonej działalności gospodarczej jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego
 
Klasy gruntów: grunty rolne RV;
Przed wybudowaniem budynków działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.
 
W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się teren zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej.
Bardzo dobre warunki do zamieszkania i wypoczynku dla osób ceniących rytm życia na wsi.
 
Odległość:

– ok. 9 km od Grzmiącej.
– ok. 60 km od Bałtyku (Mielno);

Działka
Powierzchnia
Klasy gruntów
Cena
Rata/msc
Dostępność
248/3 Przez działkę przebiega linia energetyczna Przez działkę przebiega sieć wodociągowa
900 m2
39 000
585 zł
Dostępna