Mieszałki – 4 działki na uboczu wsi

Cena: 29 900 zł
Powierzchnia: od 2100 m2
Gmina: Grzmiąca
Miejscowość: Mieszałki
Pierwsza wpłata: 20%
Okres spłaty: 5 lat
Rata miesięczna: 386 zł
Zapytaj o ofertę
605 333 359Bez zaświadczeń

nie sprawdzamy zdolności kredytowej

Zabezpieczenie

tylko w hipotece

Własność

zostajesz właścicielem zaraz po wpłacie 10%
Opis szczegółowy:
Oferujemy do sprzedaży działki położone w obrębie geodezyjnym Mieszałki gm. Grzmiąca.
Działki w całości są porośnięte trawą.
 
Powierzchnie, orientacyjne wymiary, klasy gruntów i ceny działek:
– działka nr 122 o pow. 2300 m2, długość ok. 120 m, szerokość ok. 41 m, klasy gruntów: grunty rolne RIVa, sady na gruntach rolnych S-RV – cena 29 900 zł;
– działka nr 123/1 o pow. 2100 m2, długość ok. 67 m, szerokość ok. 35 m, klasy gruntów: grunty rolne RV, pastwisko trwałe PsIV – cena 29 900 zł;
– działka nr 123/2 o pow. 2200 m2, długość ok. 89 m, szerokość ok. 27 m, klasy gruntów: grunty rolne RIVa, łąki ŁIV, nieużytki N – cena 29 900 zł;
– działka nr 124/7 o pow. 3000 m2, długość ok. 47m, szerokość ok. 61 m, klasy gruntów: grunty rolne RIVa – cena 29 900 zł.
 
Aktualnie gmina Grzmiąca nie posiada na danym terenie uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są jako:
– działka nr 122 – grunty orne, użytki zielone;
– działka nr 123/1 – MN – tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności;
– działka nr 123/2 – grunty orne, użytki zielone, lasy i zadrzewienia;
– działka nr 124/7 – grunty orne. 
Dla powyższych działek zostały złożone wnioski do Urzędu Gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
Działki położone są w obszarze Natura 2000 – obszary ptasie “Ostoja Drawska”.
 
Dojazd drogą gruntową.
Działka
Powierzchnia
Klasy gruntów
Cena
Rata/msc
Dostępność
122
2300m2
29 900 zł
386 zł
Dostępna
122/1
2100m2
29 900 zł
386 zł
Dostępna
122/2
2200m2
29 900 zł
386 zł
Dostępna
122/7
3000m2
29 900 zł
386 zł
Dostępna