Sikory – działka na wzniesieniu, z pięknym widokiem

Cena: 199 000 zł
Powierzchnia: 8100 m2
Gmina: Czaplinek
Miejscowość: Sikory
Pierwsza wpłata: 10%
Okres spłaty: 5 lat (60 miesięcy)
Rata miesięczna: 2985 zł
Zapytaj o ofertę
605 333 359Bez zaświadczeń

nie sprawdzamy zdolności kredytowej

Zabezpieczenie

tylko w hipotece

Własność

zostajesz właścicielem zaraz po wpłacie 10%
Opis szczegółowy:
DZIAŁKA POŁOŻONA NA WZNIESIENIU Z PIĘKNYM WIDOKIEM NA OKOLICĘ,
SIKORY GM. CZAPLINEK. 
Działka położona we wsi Sikory, na dużym wzniesieniu, z pięknym widokiem na okolicę, ok. 500 m od jeziora Komorze, ok. 500 m od jeziora Sikory Duże oraz ok. 650 m od jeziora Sikory Małe. 
W pobliżu działki znajdują się także inne jeziora, m.in.: Drawsko, Żerdno, Kołbackie oraz Dołgie Wielkie. 
Działka sprzedawana jest (ujęte w cenie) wraz Z UDZIAŁEM W DZIAŁCE Z DOSTĘPEM DO JEZIORA KOMORZE.  
Dojazd do działki drogą polną ok. 300 m od asfaltu. 
Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się ok. 250 m od działki.
 
 Aktualnie na terenie obrębu Sikory nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako grunt rolny i łąka.
Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych.
W decyzji ustalono (m. in.):
– wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji nie może przekraczyć 10%,
– wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 60% powierzchni terenu,
– liczba kondygnacji nadziemnych dla projektowanego budynku mieszkalnego – maksymalnie 2 – w tym poddasze użytkowe,
– liczba kondygnacji nadziemnych dla projektowanego budynku gospodarczego – 1,
– szerokość elewacji frontowej projektowanego budynku mieszkalnego nie może przekraczać 12 m (tolerancja 20%),
– szerokość elewacji frontowej projektowanego budynku gospodarczego nie może przekraczać 7 m (tolerancja 20%),
– wysokość elewacji frontowej projektowanych budynków, liczona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku, do okapu dachu, musi mieścić się w przedziale 2,5 – 5,0 m,
– dachy budynków należy projektować jako dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci dachu, mieszczących się w przedziale 30 – 45 stopni,
– wysokość do kalenicy dachu projektowanych budynków nie może przekraczać 9 m,
– zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,
– teren inwestycji podlega ochronie – przewidziana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego, w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu “Pojezierze Drawskie” i w obszarze objetym ochroną z zakresu “Natura 2000” Jeziora Czaplineckie i Ostoja Drawska,
– zaopatrzenie w energię elektryczną  – przyłączem do sieci elektroenergetycznej,
– zaopatrzenie w wodę  – z ujęcia własnego – studni,
– odprowadzanie ścieków bytowych  – do bezodpływowego zbiornika, alternatywnie do przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków.
Klasy gruntów: grunty orne RIVb – 0,10 ha; pastwiska trwałe PsIV – 0,03 ha; pastwiska trwałe – 0,68 ha.
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.
Działka
Powierzchnia
Klasy gruntów
Wymiary
Cena
Rata/msc
Dostępność
działka
8100 m2
56 x 145 m
199 000 zł
2985 zł
Dostępna